Utvärdering i offentlig upphandling

Utvärdering i offentlig upphandling

Utvärderingsmodeller i offentlig upphandling 06 december 2018 Program För att få ett bra resultat i en upphandling måste upphandlande myndigheter och enheter utforma utvärderingsmodeller för att identifiera det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet. Hur kan en...
Ramavtal och avrop

Ramavtal och avrop

Ramavtal och avrop 04 oktober 2018 Program Vad kännetecknar ett ramavtal och när blir ett kontrakt ett ramavtal? Under nätverksträffen behandlas frågeställningar som en upphandlare brottas med dagligen kring bestämmelserna om ramavtal och avrop. Genomgången behandlar...
ESPD och utredning om leverantörer

ESPD och utredning om leverantörer

ESPD och utredning om leverantörer 29 maj 2018 Program Upphandlingslagarna innehåller bestämmelser avseende möjligheten för leverantörer att använda ett europeiskt enhetligt upphandlingsdokument, förkortat ESPD (European Single Procurement Document). ESPD används som...