Praxis

Praxis

Praxis 2023 Nätverksträff torsdagen den 7 december 2023 Program I nätverksträffen behandlas aktuell praxis inom offentlig upphandling från Kammarrätter, Högsta förvaltningsdomstolen och EU-domstolen. Under nätverksträffen får du på ett enkelt och pedagogiskt sätt det...
Agila kontrakt

Agila kontrakt

Agil upphandling och agila kontrakt Nätverksträff tisdagen den 12 september 2023 Program Vad är agila kontrakt? Kan vi kombinera upphandlingslagstiftningen med agila kontrakt? Du får inblick om vilka grundstenarna är i agil kravställning, möjligheterna inom LOU för...
Bedömning av kontraktsvärdet

Bedömning av kontraktsvärdet

Bedömning av kontraktsvärdet Nätverksträff torsdagen den 16 mars 2023 Program Hur beräknas kontraktsvärdet för kontrakt som ständigt återkommer. Bestämmelserna i LOU/LUF kring tröskelvärdesberäkning förekommer i 5 kap. och har inte varit föremål för större...
Aktuell Praxis 2022

Aktuell Praxis 2022

Aktuell Praxis 2022 Nätverksträff torsdagen den 1 december 2022 Program I nätverksträffen behandlas aktuell praxis inom offentlig upphandling från Kammarrätter, Högsta förvaltningsdomstolen och EU-domstolen. Under nätverksträffen får du på ett enkelt och pedagogiskt...
Att utforma upphandlingsdokument

Att utforma upphandlingsdokument

Att utforma upphandlingsdokument Nätverksträff torsdagen den 22 september 2022 Program I nätverksträffen behandlas temat upphandlingsdokument. Upphandlingsdokument består till största delen av ett förfrågningsunderlag men samtliga dokument som beskriva eller...