Sociala och särskilda tjänster

Nätverksträff torsdagen den 23 maj 2024

Program

Vilka är sociala och särskilda tjänsterna i LOU/LUF?

Tröskelvärdet är högre för dessa tjänster och det finns större möjligheter att tillämpa direktupphandling som förfarande.

Under nätverksträffen behandlar vi ämnen kopplat till upphandlingar av sociala och särskilda tjänster och hur dessa upphandlingar kan utformas enligt 19 kap LOU.

Hur hanteras återkommande köp och hur beräknas kontraktets värde.

Dagordning

11.00 Registrering
11.30-12:30 Lunch och mingel
12.30-14:00 Del 1
14:00-14:30 Fika och nätverkande
14.30-15:30 Del 2 
15.30 Avslutning

Adress

Klara Konferens & Happynings
Adress: Klarabergsviadukten 90
Lokal: Victor Arendorff

Talare meddelas senare