Sociala och särskilda tjänster

Nätverksträff torsdagen den 23 maj 2024

Program

Vilka är sociala och särskilda tjänsterna i LOU/LUF

Tröskelvärdet är högre för dessa tjänster och det finns större möjligheter att tillämpa direktupphandling som förfarande.

För särskilda tjänster är direktupphandlingsgränser över 8 miljoner kronor i LOU. Hur kan en sådan direktupphandling genomföras och hur tillämpas grundprinciperna för sådana direktupphandlingar?

Under nätverksträffen behandlar vi ämnen kopplat till upphandlingar av sociala och särskilda tjänster och hur dessa upphandlingar kan utformas enligt 19 kap LOU.

Särdrag i 19 kap behandlas liksom hur avsaknad av detaljerat regelverk ska hanteras av upphandlande myndigheter och enheter.

Exempel på frågeställningar:

  • Hur hanteras återkommande köp och hur beräknas kontraktets värde.
  • Hur kan en direktupphandling utformas för att uppnå effektivitet och rättsäkerhet.
  • Avropsmodell på ramavtal som ger flexibilitet i avrop (Är det möjligt att fritt välja bland tre i en direktupphandling) 

Dagordning

11.00 Registrering
11.30-12:30 Lunch och mingel
12.30-14:00 Del 1
14:00-14:30 Fika och nätverkande
14.30-15:30 Del 2 
15.30 Avslutning

Adress

Klara Konferens & Happynings
Adress: Klarabergsviadukten 90
Lokal: Victor Arendorff

Talare

Christofer Bjerkhoel

Christofer Bjerkhoel

Biträdande jurist
Foyen Advokatbyrå

 

Ann Garmland

Advokat / Specialist
Foyen Advokatbyrå