Artificiell intelligens (AI) i offentlig upphandling

Nätverksträff torsdagen den 7 mars 2024

Program

Vad är artificiell intelligens (AI) och hur kan vi inom offentlig sektor använda AI på rätt sätt för att effektivisera vårt arbete?

Finns det delar av upphandlingsprocessen som vi i större utsträckning kan nyttja AI för? 

Går det att få stöd i framtagande av marknadsanlayser, kravspcifikationer, prövning eller utvärdeirng av anbud?

Finns det idag leverantörer som nyttjar AI i sin anbudsgivning? 

Under träffen behandlas ämnet AI och hur AI kan nyttjas i upphandlingsarbetet. Vi behandlar möjligheter och risker. 

Du får även höra hur det gick till när AI tog fram ett yttrande vid en överprövning av en offentlig upphandling. 

Pelle Asplund, konsult inom design, strategi och AI, har länge arbetat med mänskliga relationer inom produkt- och affärsutveckling och delar med sig av sin långa erfarenhet inom området. 

Dagordning

11.00 Registrering
11.30-12:30 Lunch och mingel
12.30-14:00 Del 1
14:00-14:30 Fika och nätverkande
14.30-15:30 Del 2 
15.30 Avslutning

Adress

Klara Konferens & Happynings
Adress: Klarabergsviadukten 90
Lokal: Vikström

Talare

Pelle Asplund

Konsult inom design, strategi och AI, Buteo Services AB