Bli medlem

Vi har drivit nätverket sedan 2015. Idag är vi ungefär 40 upphandlare som träffas regelbundet.

Nätverket riktar sig uteslutande till upphandlare som arbetar inom offentlig sektor.

Varje tillfälle diskuteras ett särskilt tema eller en specifik fråga. Träffarna behandlar ett juridiskt och ett affärsmässigt perspektiv för att du som deltagare ska kunna maximera nyttan och använda kunskapen praktiskt i din verksamhet. Föredragshållarna är externa föreläsare så som advokater, jurister eller experter.

 

DET HÄR FÅR DU

w
Nätverksträffar

Fyra nätverksträffar där en eller flera experter föreläser om ett aktuellt ämne. Träffarna hålls centralt i Stockholm. Varje nätverk fokuserar på ett enskilt ämne som belyses ur ett juridisk och affärsmässigt perspektiv.

En gruppövning inkluderas i varje träff för att diskutera högaktuella ämnen och lösa gemensamma utmanningar. 

i
Senaste nytt inom juridiken

Tillgång till en nätverksgrupp som modereras av oss på LinkedIn. Möjlighet att ställa frågor till jurister, kravställare och andra upphandlare. Regelbunden information om senaste utvecklingen och kommande förändringar inom området delas i LinkedIn gruppen. 

Lyckade affärer

Ta del av dina kollegors bästa råd och lär dig av deras framgång/misstag på nätverksträffarna. 

Kostnad

Nyteckning av medlemskap: 6 495 SEK för fyra nätverksträffar (ex. moms). Du får möjlighet att gå på fyra nätverksträffar i följd oavsett när på året du tecknar medlemskapet.

Jag accepterar nätverkets