Nätverket för upphandlare

Nätverket för Upphandlare är till för dig som vill utvecklas i din yrkesroll och göra ännu bättre upphandlingar.

Kommande nätverksträffar 2022

Ett förenklat upphandlingsregelverk (19 kap LOU)

16 mars 2022

Hur kan du nyttja möjligheten till förenklingar av upphandlingar under tröskelvärdet? I början av februari 2022 träder nya bestämmelser ikraft till följd av förenklingsutredningen.

Förhandlat förfarande med eller utan annons

19 maj 2022

Sedan 2017-års LOU har upphandlande myndigheter större möjlighet att tillämpa ett förhandlat förfarande med annonsering. Vidare finns det sedan tidigare ett antal fall där den upphandlande myndigheter och enheter har möjlighet att tillämpa förhandlat förfarande utan föregående annonsering till följd av särskilda skäl.

Att utforma upphandlingsdokument

22 sep 2022

Upphandlingsdokument består till största delen av ett förfrågningsunderlag. Det är med förfrågningsunderlaget vi kommunicerar våra krav och kriterier med omvärlden.

Vi går igenom uppbyggnaden av ett upphandlingsdokument/förfrågningsunderlag och vanliga misstag som upphandlare råkar för i samband med framtagandet av sina upphandlingar

Aktuell Praxis 2022

1 december 2022

I nätverksträffen behandlas aktuell praxis inom offentlig upphandling från Kammarrätter, Högsta förvaltningsdomstolen och EU-domstolen.

Läs mer…

 

Information om nätverket

Nätverket för Upphandlare
Ditt sätt att bevaka allt nytt inom offentlig upphandling

Syftet med nätverket är att skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och nätverkande under och utanför de fysiska träffarna. Vår förhoppning är att deltagarna kommer kunna besvara varandras frågeställningar, dela med sig av tidigare erfarenhet och praktiska fall som kommer andra deltagarna till nytta.

Medlemskapet är personligt.

Vad ingår?

I medlemskapet ingår fyra nätverksträffar per år där en eller flera experter föreläser om ett aktuellt ämne. På nätverksträffarna kan du ställa frågor och diskutera utmaningar och lösningar med både experter och med andra upphandlare. 

Nätverket inleds med en gemensam lunch 11.30 och pågår därefter fram till klockan 15.30. Tiderna är anpassade för tillresta medlemmar. Lokaler väljs med gångavstånd till T-centralen i Stockholm för deltagarnas bekvämlighet. 

Enklare upphandlingsjuridisk rådgivning ingår mellan nätverken per e-post eller genom nätverkets LinkedIn-sida.

Pris

Nyteckning av medlemskap: 6 495 kronor för fyra nätverksträffar (ex moms).

 

9

Vad ingår?

I medlemskapet ingår fyra nätverksträffar per år där en eller flera experter föreläser om ett aktuellt ämne. På nätverksträffarna kan du ställa frågor och diskutera utmaningar och lösningar med både experter och med andra upphandlare. 

Nätverket inleds med en gemensam lunch 11.30 och pågår därefter fram till klockan 15.30. Tiderna är anpassade för tillresta medlemmar. Lokaler väljs med gångavstånd till T-centralen i Stockholm för deltagarnas bekvämlighet. 

Enklare upphandlingsjuridisk rådgivning ingår mellan nätverken per e-post eller genom nätverkets LinkedIn-sida.

9

Pris

Nyteckning av medlemskap: 6 495 kronor för fyra nätverksträffar (ex moms).

Partner till Nätverket för upphandlare

Amar Al Djaber, Upphandlingsjurist och moderator

Nätverket modereras av Amar Al Djaber. Amar har en jur. kand. från Lunds universitet med inriktning mot offentlig upphandling och offentlig rätt. Amar har mer än tio års erfarenhet av offentlig upphandling. Amar har utöver upphandlingsarbetet med genomförande av upphandlingar, affärsstrategiska analyser och ombud vid överprövningar agerat moderator och talare i många upphandlingskonferenser.

amar[@]zian.se | +46 72 531 02 37

Zian AB

Zian svarar för att administrera medlemskapet i Nätverket för upphandlare. Du kan ta kontakt med Zian för frågor om medlemskap, hantering av personuppgifter, fakturafrågor och administration av bokningar, luncher, uppsägningar etc. 

Zian är en helhetsleverantör inom strategiskt inköp och offentlig upphandling. Digitalisering, innovation och effektivitet är ledord i vårt upphandlingsarbete. 
Zian hjälper kunder med att uppnå strategiska mål genom effektiv, rättssäker och innovationsvänliga upphandling. Vi stödjer  även våra kunder vid eventuella överprövningar.
 
Länk till hemsida: Zian.se