Nätverket för upphandlare

Nätverket för Upphandlare är till för dig som vill utvecklas i din yrkesroll och göra ännu bättre upphandlingar.

Kommande nätverksträffar 2024

Artificiell intelligens (AI)

7 mars 2024

Vad är artificiell intelligens och hur kan vi inom offentlig sektor använda AI på rätt sätt för att effektivisera vårt arbete? Finns det delar av upphandlingsprocessen som…

Läs mer…

Sociala och särskilda tjänster

23 maj 2024

Vilka är sociala och särskilda tjänsterna i LOU/LUF?

Tröskelvärdet är högre för dessa tjänster och det finns större möjligheter att tillämpa direktupphandling som förfarande.

Hur hanteras återkommande köp.

Läs mer…

Ämnet bestäms senare

24 september 2024

Ämnet för nätverksträffen bestäms senare. Har du synpunkter eller önskemål om ämnen att behandla är du välkommen att höra av dig till oss via mail eller anmälningsformuläret som finns för respektive träff.

Läs mer…

Aktuell Praxis 2024

3 december 2024

I nätverksträffen behandlas aktuell praxis inom offentlig upphandling från Kammarrätter, Högsta förvaltningsdomstolen och EU-domstolen. Under nätverksträffen får du på ett enkelt och pedagogiskt sätt det senaste inom upphandlingsområdet i form av genomgång av rättsfall som berör din verksamhet och som har konsekvens på upphandlingsarbetet

Läs mer…

Information om nätverket

Nätverket för Upphandlare
Ditt sätt att bevaka allt nytt inom offentlig upphandling

Syftet med nätverket är att skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och nätverkande under och utanför de fysiska träffarna. Vår förhoppning är att deltagarna kommer kunna besvara varandras frågeställningar, dela med sig av tidigare erfarenhet och praktiska fall som kommer andra deltagarna till nytta.

Medlemskapet är personligt.

Vad ingår?

I medlemskapet ingår fyra nätverksträffar per år där en eller flera experter föreläser om ett aktuellt ämne. På nätverksträffarna kan du ställa frågor och diskutera utmaningar och lösningar med både experter och med andra upphandlare. 

Nätverket inleds med en gemensam lunch 11.30 och pågår därefter fram till klockan 15.30. Tiderna är anpassade för tillresta medlemmar. Lokaler väljs med gångavstånd till T-centralen i Stockholm för deltagarnas bekvämlighet. 

Enklare upphandlingsjuridisk rådgivning ingår mellan nätverken per e-post eller genom nätverkets LinkedIn-sida.

Pris

Nyteckning av medlemskap: 6 495 kronor för fyra nätverksträffar (ex moms).

 

9

Vad ingår?

I medlemskapet ingår fyra nätverksträffar per år där en eller flera experter föreläser om ett aktuellt ämne. På nätverksträffarna kan du ställa frågor och diskutera utmaningar och lösningar med både experter och med andra upphandlare. 

Nätverket inleds med en gemensam lunch 11.30 och pågår därefter fram till klockan 15.30. Tiderna är anpassade för tillresta medlemmar. Lokaler väljs med gångavstånd till T-centralen i Stockholm för deltagarnas bekvämlighet. 

Enklare upphandlingsjuridisk rådgivning ingår mellan nätverken per e-post eller genom nätverkets LinkedIn-sida.

9

Pris

Nyteckning av medlemskap: 6 495 kronor för fyra nätverksträffar (ex moms).

Partner till Nätverket för upphandlare

Amar Al Djaber, Upphandlingsjurist och moderator

Nätverket modereras av Amar Al Djaber. Amar har en jur. kand. från Lunds universitet med inriktning mot offentlig upphandling och offentlig rätt. Amar har mer än tio års erfarenhet av offentlig upphandling. Amar har utöver upphandlingsarbetet med genomförande av upphandlingar, affärsstrategiska analyser och ombud vid överprövningar agerat moderator och talare i många upphandlingskonferenser.

amar[@]zian.se | +46 72 531 02 37

Zian AB

Zian svarar för att administrera medlemskapet i Nätverket för upphandlare. Du kan ta kontakt med Zian för frågor om medlemskap, hantering av personuppgifter, fakturafrågor och administration av bokningar, luncher, uppsägningar etc. 

Zian är en helhetsleverantör inom strategiskt inköp och offentlig upphandling. Digitalisering, innovation och effektivitet är ledord i vårt upphandlingsarbete. 
Zian hjälper kunder med att uppnå strategiska mål genom effektiv, rättssäker och innovationsvänliga upphandling. Vi stödjer  även våra kunder vid eventuella överprövningar.
 
Länk till hemsida: Zian.se