Nätverket för upphandlare

Nätverket för Upphandlare är till för dig som vill utvecklas i din yrkesroll och göra ännu bättre upphandlingar.

Kommande nätverksträffar 2023

Bedömning av kontraktsvärdet

16 mars 2023

Hur beräknas kontraktsvärdet för kontrakt som ständigt återkommer. Bestämmelserna i LOU/LUF kring tröskelvärdesberäkning  förekommer i 5 kap och har inte varit föremål för större förändringar.  Nytt är dock att vi sedan början av året ska […]. Läs mer…

Komplettering och dialog under och efter anbudstiden

11 maj 2023

Sedan 2017-års LOU har upphandlande myndigheter större möjlighet att föra dialog och komplettera anbud under upphandlingsprocessens olika steg. Även avreglering av bestämmelser i 19 kap kan tyda på att upphandlande myndigheter och enheter numera har större flexibilitet […] Läs mer…

Agil upphandling och agila kontrakt

12 sep 2023

Vad är agila kontrakt? Kan vi kombinera upphandlings-lagstiftningen med agila kontrakt?

Du får inblick om vilka grundstenarna är i agil kravställning, möjligheterna inom LOU för agil upphandling och hur du kan formulera agila kontrakt som kan leva trots förändringar i vår omväd. 

Aktuell Praxis 2023

7 december 2023

I nätverksträffen behandlas aktuell praxis inom offentlig upphandling från Kammarrätter, Högsta förvaltningsdomstolen och EU-domstolen.

Läs mer…

Information om nätverket

Nätverket för Upphandlare
Ditt sätt att bevaka allt nytt inom offentlig upphandling

Syftet med nätverket är att skapa en plattform för erfarenhetsutbyte och nätverkande under och utanför de fysiska träffarna. Vår förhoppning är att deltagarna kommer kunna besvara varandras frågeställningar, dela med sig av tidigare erfarenhet och praktiska fall som kommer andra deltagarna till nytta.

Medlemskapet är personligt.

Vad ingår?

I medlemskapet ingår fyra nätverksträffar per år där en eller flera experter föreläser om ett aktuellt ämne. På nätverksträffarna kan du ställa frågor och diskutera utmaningar och lösningar med både experter och med andra upphandlare. 

Nätverket inleds med en gemensam lunch 11.30 och pågår därefter fram till klockan 15.30. Tiderna är anpassade för tillresta medlemmar. Lokaler väljs med gångavstånd till T-centralen i Stockholm för deltagarnas bekvämlighet. 

Enklare upphandlingsjuridisk rådgivning ingår mellan nätverken per e-post eller genom nätverkets LinkedIn-sida.

Pris

Nyteckning av medlemskap: 6 495 kronor för fyra nätverksträffar (ex moms).

 

9

Vad ingår?

I medlemskapet ingår fyra nätverksträffar per år där en eller flera experter föreläser om ett aktuellt ämne. På nätverksträffarna kan du ställa frågor och diskutera utmaningar och lösningar med både experter och med andra upphandlare. 

Nätverket inleds med en gemensam lunch 11.30 och pågår därefter fram till klockan 15.30. Tiderna är anpassade för tillresta medlemmar. Lokaler väljs med gångavstånd till T-centralen i Stockholm för deltagarnas bekvämlighet. 

Enklare upphandlingsjuridisk rådgivning ingår mellan nätverken per e-post eller genom nätverkets LinkedIn-sida.

9

Pris

Nyteckning av medlemskap: 6 495 kronor för fyra nätverksträffar (ex moms).

Partner till Nätverket för upphandlare

Amar Al Djaber, Upphandlingsjurist och moderator

Nätverket modereras av Amar Al Djaber. Amar har en jur. kand. från Lunds universitet med inriktning mot offentlig upphandling och offentlig rätt. Amar har mer än tio års erfarenhet av offentlig upphandling. Amar har utöver upphandlingsarbetet med genomförande av upphandlingar, affärsstrategiska analyser och ombud vid överprövningar agerat moderator och talare i många upphandlingskonferenser.

amar[@]zian.se | +46 72 531 02 37

Zian AB

Zian svarar för att administrera medlemskapet i Nätverket för upphandlare. Du kan ta kontakt med Zian för frågor om medlemskap, hantering av personuppgifter, fakturafrågor och administration av bokningar, luncher, uppsägningar etc. 

Zian är en helhetsleverantör inom strategiskt inköp och offentlig upphandling. Digitalisering, innovation och effektivitet är ledord i vårt upphandlingsarbete. 
Zian hjälper kunder med att uppnå strategiska mål genom effektiv, rättssäker och innovationsvänliga upphandling. Vi stödjer  även våra kunder vid eventuella överprövningar.
 
Länk till hemsida: Zian.se