Innovationsvänlig upphandling

Innovationsvänlig upphandling

Innovationsvänlig upphandling 24 september 2020 Program I nya upphandlingsdirektiven har ett nytt förfarande implementerats, innovationspartnerskap. Förfarandet har inte nyttjats i tillräcklig stor utsträckning i Sverige och uppfattas som ett krångligt förfarande...

Aktuell Praxis 2020

Aktuell Praxis 2020 3 december 2020 Program I nätverksträffen behandlas aktuell praxis inom offentlig upphandling från Svenska kammarrätter, Högsta förvaltningsdomstolen och EU-domstolen. Under nätverksträffen får du på ett enkelt och pedagogiskt sätt det senaste inom...
Aktuell Praxis och ESPD

Aktuell Praxis och ESPD

Aktuell Praxis och ESPD 2 december 2019 Program I nätverksträffen behandlas aktuell praxis inom offentlig upphandling från Svenska kammarrätter, Högsta förvaltningsdomstolen och EU-domstolen. Under nätverksträffen får du på ett enkelt och pedagogiskt sätt det senaste...
Avtalsrätt i praktiken

Avtalsrätt i praktiken

Avtalsrätt i praktiken 23 September 2019 Program Oavsett vilken relation det offentliga har med ekonomiska aktörer så sker detta genom avtal, muntliga eller skriftliga. Fokus för nätverksträffen är att belysa avtalsrättsliga frågor som gränsar till affärsjuridik och...