Praxis

Praxis

Praxis 2023 Nätverksträff torsdagen den 7 december 2023 Program I nätverksträffen behandlas aktuell praxis inom offentlig upphandling från Kammarrätter, Högsta förvaltningsdomstolen och EU-domstolen. Under nätverksträffen får du på ett enkelt och pedagogiskt sätt det...
Praxis

Ämne bestäms senare

Ämne bestäms senare Nätverksträff torsdagen den 12 september 2023 Program Ämnet för nätverket bestämms senare baserat på önskemål från deltagare och aktuella ämnen. Var med och påverka ämnet om du anmäler dig i god tid till nätverksträffen. Fyll i anmälningsformuläret...
Praxis

Bedömning av kontraktsvärdet

Bedömning av kontraktsvärdet Nätverksträff torsdagen den 16 mars 2023 Program Hur beräknas kontraktsvärdet för kontrakt som ständigt återkommer. Bestämmelserna i LOU/LUF kring tröskelvärdesberäkning förekommer i 5 kap. och har inte varit föremål för större...
Praxis

Aktuell Praxis 2022

Aktuell Praxis 2022 Nätverksträff torsdagen den 1 december 2022 Program I nätverksträffen behandlas aktuell praxis inom offentlig upphandling från Kammarrätter, Högsta förvaltningsdomstolen och EU-domstolen. Under nätverksträffen får du på ett enkelt och pedagogiskt...