Aktuell Praxis 2022

Aktuell Praxis 2022

Aktuell Praxis 2022 Nätverksträff torsdagen den 1 december 2022 Program I nätverksträffen behandlas aktuell praxis inom offentlig upphandling från Kammarrätter, Högsta förvaltningsdomstolen och EU-domstolen. Under nätverksträffen får du på ett enkelt och pedagogiskt...
Att utforma upphandlingsdokument

Att utforma upphandlingsdokument

Att utforma upphandlingsdokument Nätverksträff torsdagen den 22 september 2022 Program I nätverksträffen behandlas temat upphandlingsdokument. Upphandlingsdokument består till största delen av ett förfrågningsunderlag men samtliga dokument som beskriva eller...
Förhandlat förfarande med eller utan annons

Förhandlat förfarande med eller utan annons

Förhandlat förfarande med eller utan annons Nätverksträff torsdagen den 19 maj 2022 .Program Sedan 2017-års LOU har upphandlande myndigheter större möjlighet att tillämpa ett förhandlat förfarande med annonsering. Vidare finns det sedan tidigare ett antal fall där den...
Innovationsvänlig upphandling

Innovationsvänlig upphandling

Innovationsvänlig upphandling 24 september 2020 Program I nya upphandlingsdirektiven har ett nytt förfarande implementerats, innovationspartnerskap. Förfarandet har inte nyttjats i tillräcklig stor utsträckning i Sverige och uppfattas som ett krångligt förfarande...