Innovationsvänlig upphandling

24 september 2020

Program

I nya upphandlingsdirektiven har ett nytt förfarande implementerats, innovationspartnerskap. Förfarandet har inte nyttjats i tillräcklig stor utsträckning i Sverige och uppfattas som ett krångligt förfarande förknippade med risker. Om en upphandlande myndighet eller enhet inte har resurser eller tid att tillämpa innovationspartnerskap finns det många olika sätt att upphandla innovationer. Åtminstone bör alla annonserade upphandlingar, oaktat förfarande, vara innovationsvänliga och öppna upp för nya och innovativa lösningar.

  • Hur kan innovationer upphandlas enligt LOU/LUF?
  • Vad innebär det att genomföra en upphandling som är innovationsvänlig?
  • Har offentlig sektor råd att annonsera upphandlingar som hämmar innovationer?

En upphandlare kan med enkla metoder genomföra en upphandling för att främja innovationer. Mycket handlar om att lägga tid på förarbetet, dialog med marknaden och att i första hand ställa funktionella krav snarare än detaljerade krav eller utpeka tekniska lösningar. Under nätverksträffen får du en genomgång av upphandlingsregelverket och konkreta tips för att genomföra innovationsvänliga upphandlingar.

I en andra del besvaras frågan hur upphandlande myndigheter och enheter kan nå en ny marknad genom att nyttja innovationskraften som finns i startups och nystartade företag. Ta del av konkreta exempel på hur andra upphandlande myndigheter och enheter agerat för att nå innovationer och lösa utmaningar i verksamheten.

Talare

Niklas Tideklev

Seniorkonsult och medgrundare, Dialogmakarna

 

Karin Bengtsson

Chief Operating Officer – Kista Science City AB