Att motverka strategisk prissättning

10 mars 2020

Program

Under senare tid har många domar behandlat frågan om vilka möjligheter upphandlande myndigheter och enheter har för att motverka strategiska prissättning. Domar från högsta förvaltningsdomstolen och flertalet kammarrätter har behandlar takpriser, golvpriser samt relativa modeller för att begränsa friheten för anbudsgivare att sätta egna priser.

Begränsningen har alltid två sidor att beakta. Den ena sidan upphandlande myndigheter och enheters möjlighet att begränsa strategiska priser som motverkar en sund konkurrens och andra sidan friheten för anbudsgivare att själv sätta sina priser baserat på sin kunskap inom området och att dra en fördel av en dåligt viktad utvärderingsmodell.  

Högsta förvaltningsdomstolen meddelade prövningstillstånd innan årsskiftet 2019/20 och frågan om relativ begränsning av anbudspriser kommer att prövas av HFD (6102-19). Detta efter att Kammarrätten meddelat en dom som innebär att en relativ begränsning av anbudssättning strider mot LOU.

Under nätverket behandlar vi rättsfallen inom området och försöker tillsammans undersöka hur strategisk prissättning kan förhindras inom ramen för LOU med beaktan av nu gällande praxis. 

Dagordning

11.00 Registrering
11.30-12:30 Lunch och mingel
12.30-14:30 Strategisk prissättning
14.30-15:00 Gruppövning och fika
15.00-15:30 Genomgång av gruppövningen
15.30 Avslutning

Adress

Kapitel 8 – Klara strand
Adress Klarabergsviadukten 90
Lokal: Ängsjö

Talare

Sara-Li Olovsson

Bolagsjurist, SKL-Kommentus 

 

Erik Edström

Upphandlingschef – SKL Kommentus Inköpscentral