Aktuell Praxis och ESPD

2 december 2019

Program

I nätverksträffen behandlas aktuell praxis inom offentlig upphandling från Svenska kammarrätter, Högsta förvaltningsdomstolen och EU-domstolen.

Under nätverksträffen får du på ett enkelt och pedagogiskt sätt det senaste inom upphandlingsområdet i form av genomgång av rättsfall som berör din verksamhet och som har konsekvens på upphandlingsarbetet.

Som en andra del berörs regelverket kring ESPD och hur myndigheter och enheter ska möjliggöra för leverantörer att använda ESPD – Egen försäkran enligt 15 kap LOU. Kommissionens webbportal är inte längre tillgänglig och vi diskuterar utmaningar kring detta och hur ESPD formuläret kan integreras i upphandlingsdokumentet. Läs gärna i förväg om hur ni hanterar ESPD i er organisation och era upphandlingar.

Talare

Anna Ulfsdotter Forssell

Advokat och delägare Advokatfirman Ulfsdotter AB

 

Amar Al-Djaber

Upphandlingsjurist, Zian AB

Jonatan Wahlberg

Specialist och delägare Advokatfirman Ulfsdotter AB