Avtalsrätt i praktiken

23 September 2019

Program

Oavsett vilken relation det offentliga har med ekonomiska aktörer så sker detta genom avtal, muntliga eller skriftliga. Fokus för nätverksträffen är att belysa avtalsrättsliga frågor som gränsar till affärsjuridik och kommersiell rätt utan att beröra upphandlingsrätten närmare. 

Under nätverket behandlas olika typer av avtal, kommersiella villkor och standardavtal inom olika brancher. Vi går igenom villkor avseende bland annat vite, hävning, uppsägning, försäkringar etc och försöker tillsammans identifiera risker med dåligt formulerade villkor. Har du koll på hur kostnadsdrivande dina krav kan vara och vilka konsekvenser dåliga villkor kan medföra?

Under nätverksträffen berörs följande punkter: 

 • Genomgång av olika typer av s.k. föravtal. Vad är viktigt att tänka på och vilka fallgropar bör undvikas. Vad har dessa avtal för värde i praktiken?
  • Avsiktsförklaring (Letter of Intent)
  • Samförståndsavtal (Memorandum of Understanding)
  • Sekretessavtal
 • Kommersiella villkor och standardvillkor (Boilerplate)
  • Avtal innehåller i princip alltid ett avsnitt med ”standardklausuler” som återfinns i slutet av ett avtal innehållande t.ex. force majeure, meddelanden, ansvarsbegränsningar, tvistelösning, osv. Avsnittet kallas ibland för ”boilerplate”. Vad betyder de bestämmelserna? Vad är viktigt att tänka på vid risker och riskhantering?
 • Hur når man en god affär med balanserade avtalsvillkor?

Talare

Tomas Rudenstam

Delägare och Advokat, Foyen Advokatfirma KB