Praktiskt förhandlingsteknik

26 maj 2019

Program

Det finns stora möjligheter för upphandlande myndigheter och enheter att förhandla enligt LOU och LUF men ändå så ligger det offentliga efter i förhandling. Endast undantagsvis väljer upphandlaren att förhandla inför tilldelning.

Möjligheten till förhandling gäller främst upphandlingar under tröskelvärdet men även över tröskelvärdet finns det möjligheter att förhandla inom LUF och LOU. Utgångspunkten är att upphandlande myndigheten och enheten avgör vad en förhandling ska omfatta och innehålla. Det är dock viktigt att redan inför annonseringen anpassa upphandlingsunderlaget för att möjliggöra förhandling om kommersiella villkor och andra krav eller kriterium.

Vi lämnar dock juridiken och fokuserar under nätverksträffen på praktiken och konsten att nå en god affär. I rollen som strategisk upphandlare och affärsinriktad upphandlare ingår möten med leverantörer före, under och efter en upphandling. För att vara bekväm i rollen krävs förutsättningar i form av teoretiska kunskaper om konsten att förhandla och praktisk erfarenhet av förhandling.

Henrik Hagel från Huthwaite kommer att facilitera denna träff. Henrik har många års erfarenhet av komplexa förhandlingar inom olika branscher, både inom näringsliv och offentlig sektor.

Huthwaite är ett globalt företag och bedriver träning inom bland annat förhandling och då både för inköp och säljare. Huthwaites övningar baseras på forskning där företaget under många år har analyserat skickliga förhandlare och jämfört de med medelgoda. Vi kommer under träffen gå igenom de viktigaste insikterna och även träna praktiskt.

Vi kikar på vikten av att förbereda och planera förhandlingen, genomföra den strategiskt och taktiskt rätt samt lite kring verbala beteenden kopplat till detta.

Talare

Henrik Hagel

VD och Senior Partner på Huthwaite Svenska AB