Utvärderingsmodeller i praktiken

11 mars 2019

Program

Vi spinner vidare på senaste nätverksträffen och bjuder in Mats Lindbäck med över 20 års erfarenhet av inköp inom privat och offentlig organisationer för att presentera hur utvärderingsmodeller kan tillämpas i praktiken. Senaste nätverksträffen behandlade vi hur grundprinciperna påverkar utformningen och metoderna vid utvärdering av offentlig upphandling med fokus på juridik och praxis. På denna nätverksträff ligger fokus inte på regelverket och lagstiftningen, utan på hantverket att utforma utvärderingsmodeller, sätta vikter på egenskaper och hur utvärdering kan genomföras under förhandlingar och vid funktionsupphandling. Genomgång av olika utvärderingsmodeller och hur kvalitet och funktion kan viktas i upphandlingar.

  • Genomgång av några olika utvärderingsmodeller inkl fördelar/nackdelar
    • Mervärdesmodeller med varianter
    • Kvotmodeller med varianter
    • Betygsumma med varianter
  • Skillnaden mellan relatia och absoluta utvärderingar
  • Olika metoder för a. fastställa utvärderingsgrund (vad-som-krävs-för-viss värdering) i upphandlingsdokumentet
  • Viktiga aspekter att beakta vid utvärdering av pris och kostnad         

Talare

Mats Lindbäck

Upphandlingskonsult och författare till Metodhandboken