Bedömning av kontraktsvärdet

Nätverksträff torsdagen den 16 mars 2023

Program

Hur beräknas kontraktsvärdet för kontrakt som ständigt återkommer. Bestämmelserna i LOU/LUF kring tröskelvärdesberäkning förekommer i 5 kap. och har inte varit föremål för större förändringar. Nytt är dock att vi sedan början av året ska tillämpa regler i 5 kap även vid beräkning av direktupphandlingar.

Hur tillämpas regelverket och när övergår en direktupphandling till att bli en otillåten direktupphandling till följd av bestämmelserna i 5 kap.

Dagordning

11.00 Registrering
11.30-12:30 Lunch och mingel
12.30-14:00 Del 1
14:00-14:30 Fika och nätverkande
14.30-15:30 Del 2 
15.30 Avslutning

Adress

Klara Konferens & Happynings
Adress: Klarabergsviadukten 90
Lokal: Victor Arendorff

Talare

Erik Edström

Jurist, Specialist counsel

 

Sara-Li Olovsson

Sara-Li Olovsson

Advokat, Partner