Komplettering och dialog under och efter anbudstiden.

Nätverksträff torsdagen den 11 maj 2023

Program

Sedan 2017-års LOU har upphandlande myndigheter större möjlighet att föra dialog och komplettera anbud under upphandlingsprocessens olika steg. Även avreglering av bestämmelser i 19 kap kan tyda på att upphandlande myndigheter och enheter numera har större flexibilitet vid dialogen med leverantörer under upphandlingsprocessen för upphandlingar enligt 19 kap LOU/LUF.

Hur har praxis utvecklat sedan direktivet implementerats genom LOU/LUF och hur långt kan en upphandlare sträcka sig vid inhämtande av ny information efter anbudslämningen.

Dagordning

11.00 Registrering
11.30-12:30 Lunch och mingel
12.30-14:30 Del 1
14:30-15:00 Fika och nätverkande
15.00-15:30 Del 2 Genomgång av gruppövning och summering. 
15.30 Avslutning

Adress

Klara Konferens & Happynings
Adress: Klarabergsviadukten 90
Lokal: Victor Arendorff

Talare

Björn Bergström

Björn Bergström

Advokat, Delägare