Att utforma upphandlingsdokument

Nätverksträff torsdagen den 22 september 2022

Program

I nätverksträffen behandlas temat upphandlingsdokument.

Upphandlingsdokument består till största delen av ett förfrågningsunderlag men samtliga dokument som beskriva eller fastställa innehållet i upphandlingen omfattas av begreppet. Exempelvis så utgör annonsen, frågor och svar samt tekniska specifikationer en del av upphandlingsdokumentet. 

Det är med förfrågningsunderlaget vi kommunicerar våra krav och kriterier med omvärlden. 

Vi går igenom uppbyggnaden av ett förfrågningsunderlag och vanliga misstag som upphandlare råkar ut för i samband med framtagandet av sina upphandlingar. 

Under nätverket behandlat vi det mest elementära i vårt arbete och alla misstag som vi bör undvika! Vilka vokabulär bör användas och hur kan vi underlätta för leverantörer att lämna anbud i våra upphandlingar. Du får med dig värdefulla tips i ditt praktiska arbete.

Föreläsaren delar med sig av sina fem största misstagengenom åren – misstag som många förfrågningsunderlag är behäftade med än idag.

Ta gärna med dig en digital kopia på din senaste förfrågningsunderlag så kan vi jämföra hur vi formulerar oss i upphandlingar.

 

Dagordning

11.00 Registrering
11.30-12:30 Lunch och mingel
12.30-14:00 Del 1
14:00-14:30 Fika och nätverkande
14.30-15:30 Del 2 
15.30 Avslutning

Adress

Kapitel 8 – Klara strand
Adress Klarabergsviadukten 90
Lokal: Victor Arendorff

Talare

Amar Al Djaber

Upphandlingsjurist