Förhandlat förfarande med eller utan annons

Nätverksträff torsdagen den 19 maj 2022

.Program

Sedan 2017-års LOU har upphandlande myndigheter större möjlighet att tillämpa ett förhandlat förfarande med annonsering. Vidare finns det sedan tidigare ett antal fall där den upphandlande myndigheter och enheter har möjlighet att tillämpa förhandlat förfarande utan föregående annonsering till följd av särskilda skäl.

Exempel på sådana skäl som omnämns i lagen är konstnärlig prestation, tekniska skäl, skydd av ensamrätt, synnerlig brådska, upprepningar m.m.

Under nätverksträffen behandlar vi möjligheten för att tillämpa undantagen. Vilka fördelar kan vi få av att tillämpa undantagsförfaranden och vad är konsekvensen av att tillämpa förfarandena på ett felaktigt sätt. Hur kan vi möjliggöra för förhandling i våra upphandlingar?

Magnus Josefsson har tillämpat förhandlat förfarande ett flertal gånger som rådgivare till offentliga verksamheter. Magnus har även lång erfarenhet av att stödja anbudsgivare i sin anbudslämning och kan därför återge hur en upphandling kan utformas för att öppna upp för konkurrenskraftiga och kvalitativa anbud. 

Vi går igenom bestämmelserna och har gruppövningar för att diskutera hur undantagsförfaranden bör tillämpas utifrån en avvägning mellan fördelar och risker. När tillämpade du undantagsförfaranden senast?

Dagordning

11.00 Registrering
11.30-12:30 Lunch och mingel
12.30-14:30 Förhandlat förfarande en möjlighet
14:30-15:00 Fika, gruppövning  och nätverkande
15.00-15:30 Genomgång av gruppövning, och kort om förhandsinsyn
15.30 Avslutning

Adress

Kapitel 8 – Klara strand
Adress Klarabergsviadukten 90
Lokal: Victor Arendorff

Talare

Magnus Josefsson

VD och grundare, Magnus PG Josephson AB