Förhandlat förfarande med eller utan annons

Nätverksträff torsdagen den 19 maj 2022

Program

Sedan 2017-års LOU har upphandlande myndigheter större möjlighet att tillämpa ett förhandlat förfarande med annonsering. Vidare finns det sedan tidigare ett antal fall där den upphandlande myndigheter och enheter har möjlighet att tillämpa förhandlat förfarande utan föregående annonsering till följd av särskilda skäl.

Exempel på sådana skäl som omnämns i lagen är konstnärlig prestation, tekniska skäl, skydd av ensamrätt, synnerlig brådska, upprepningar m.m.

Under nätverksträffen behandlar vi möjligheten för att tillämpa undantagen. Vilka fördelar kan vi få av att tillämpa undantagsförfaranden och vad är konsekvensen av att tillämpa förfarandena på ett felaktigt sätt. Hur har rättspraxis utvecklats kring förhandlat förfarande sedan införande av nya reglerna i 2017-års LOU?

Vi går igenom bestämmelserna och har gruppövningar för att diskutera hur undantagsförfaranden bör tillämpas utifrån en avvägning mellan fördelar och risker. När tillämpade du undantagsförfaranden senast?

Dagordning

11.00 Registrering
11.30-12:30 Lunch och mingel
12.30-14:30 Urval av rättsfall
14:30-15:00 Fika och nätverkande
15.00-15:30 Urval av rättsfall fortsättning 
15.30 Avslutning

Adress

Kapitel 8 – Klara strand
Adress Klarabergsviadukten 90
Lokal: Victor Arendorff