Ett förenklat upphandlingsregelverk (19 kap LOU)

Nätverksträff onsdagen den 16 mars 2022

Program

Hur kan du nyttja möjligheten till förenklingar av upphandlingar under tröskelvärdet? I början av februari 2022 träder nya bestämmelser ikraft till följd av förenklingsutredningen.

19 kap får en helt ny utformning och vi får nya direktupphandlingsgränser. Förenklat förfarande och urvalsförfarande försvinner som upphandlingsförfarande i 19 kap och varje upphandlande myndighet får utforma sina upphandlingar på sitt sätt. Vad innebär detta praktiskt och hur långt sträcker sig friheten kring utformningen av upphandlingsmetoder.

Förenklingarna innebär även ett större ansvar för upphandlande myndigheter att beskriva sina upphandlingar på ett mer noggrant sätt i upphandlingsdokumenten.

En konsekvens av förenklingen är att upphandlingar enligt 19 kap kan utformas olika vilket kan resultera i en otydlighet gentemot leverantörsmarknaden.

Vi går igenom nya reglerna på djupet och har gruppövning för att hitta ett optimalt sätt för att utforma upphandlingar framöver. Hur tillämpar du ditt förfarande enligt 19 kapitlet LOU?

Magnus Nilsson

Inköps- och upphandlingskonsult