Att motverka strategisk prissättning

Att motverka strategisk prissättning

Att motverka strategisk prissättning 10 mars 2020 Program Under senare tid har många domar behandlat frågan om vilka möjligheter upphandlande myndigheter och enheter har för att motverka strategiska prissättning. Domar från högsta förvaltningsdomstolen och flertalet...
Aktuell Praxis och ESPD

Aktuell Praxis och ESPD

Aktuell Praxis och ESPD 2 december 2019 Program I nätverksträffen behandlas aktuell praxis inom offentlig upphandling från Svenska kammarrätter, Högsta förvaltningsdomstolen och EU-domstolen. Under nätverksträffen får du på ett enkelt och pedagogiskt sätt det senaste...
Avtalsrätt i praktiken

Avtalsrätt i praktiken

Avtalsrätt i praktiken 23 September 2019 Program Oavsett vilken relation det offentliga har med ekonomiska aktörer så sker detta genom avtal, muntliga eller skriftliga. Fokus för nätverksträffen är att belysa avtalsrättsliga frågor som gränsar till affärsjuridik och...
Praktiskt förhandlingsteknik

Praktiskt förhandlingsteknik

Praktiskt förhandlingsteknik 26 maj 2019 Program Det finns stora möjligheter för upphandlande myndigheter och enheter att förhandla enligt LOU och LUF men ändå så ligger det offentliga efter i förhandling. Endast undantagsvis väljer upphandlaren att förhandla inför...
Utvärderingsmodeller i praktiken

Utvärderingsmodeller i praktiken

Utvärderingsmodeller i praktiken 11 mars 2019 Program Vi spinner vidare på senaste nätverksträffen och bjuder in Mats Lindbäck med över 20 års erfarenhet av inköp inom privat och offentlig organisationer för att presentera hur utvärderingsmodeller kan tillämpas i...