Ramavtal och avrop

04 oktober 2018

Program

Vad kännetecknar ett ramavtal och när blir ett kontrakt ett ramavtal? Under nätverksträffen behandlas frågeställningar som en upphandlare brottas med dagligen kring bestämmelserna om ramavtal och avrop.

Genomgången behandlar ramavtalens särdrag och hur ramavtal kan upphandlas och nyttjas. Under nätverksträffen behandlas även ett antal rättsfall som direkt har betydelse för dig om du ska upphandla eller nyttja ramavtal.

  • I vilka fall kan ett ramavtal gälla längre tid än i fyra år i LOU.
  • Vilka avropsmodeller kan nyttjas för ramavtal
  • Hur blir en myndighet eller enhet part i ett ramavtal
  • Kan förnyad konkurrensutsättning tillämpas tillsammans med andra objektiva villkor för tilldelning
  • Skillnader mellan LOU och LUF vid tillämpning av ramavtal
  • Ramavtal tecknade av inköpscentraler och dess särdrag

Talare

Kristian Pedersen

Advokat och partner, Advokatfirman Kahn Pedersen

Erik Olsson

Advokat och partner, Advokatfirman Kahn Pedersen

Tahmina Sahibli

Advokat, Advokatfirman Kahn Pedersen