Komplettering av anbud, tilldelningsbeslut och individuella rapporter enligt nya LOU

05 oktober 2017

Program

En upphandlande myndighet får tillåta eller begära att en leverantör rättar en felskrivning, felräkning eller något annat fel i en handling som har getts in av leverantören. Myndigheten får också tillåta eller begära att en leverantör förtydligar eller kompletterar en sådan handling.

Nya bestämmelserna i 2017 års upphandlingslagar ökar myndigheter och enheters möjlighet att begära förtydliganden och kompletteringar av anbud. Under nätverksträffen behandlas aktuella rättsfall, förändringen i lagstiftningen och genomgång av vad bestämmelserna kan betyda för dig i ditt upphandlingsarbete.

Under en andra del av nätverksträffen behandlas skillnaden mellan tilldelningsbeslut, underrättelse om beslut och individuell rapport. Hur ska dokumenten utformas enligt bestämmelserna för LOU/LUF och vilka uppgifter har leverantören rätt att ta del av i anslutning till tilldelningsbeslutet. Nya obligatoriska bestämmelser införs som utökar dokumentationen av vissa uppgifter som ska finnas i den individuella rapporten som exempelvis uppgifter om intressekonflikter.

Talare

Erik Edström

Biträdande jurist, Bokwall Rislund Advokatbyrå

Amar Al Djaber

Upphandlingsjurist, Zian AB