Mellanhänder och konsultmäklare

16 maj 2017

Program

I januari 2017 släppte Konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten utredningen kring laglighet och lämplighet av mellanhänder, ibland lite slarvigt benämnt ”konsultmäklare”. Under nätverksträffen presenterar upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket sin utredning och dess slutsatser.

Vad är mellanhänder? Offentliga myndigheter och enheter köper varor för över 600 miljarder kronor och mycket av det sker genom underleverantörer i flera led. Det är undantagsvis som en leverantör kan leverera hela behovet på egen hand utan att anlita underleverantörer. I vissa situationer har kontrakterad leverantör endast svarat för att identifiera och leverera varor och tjänster utan att själv svara för huvuddelen av leveransen. Detta förekommer bland annat vid licensförmedling, försäkringsförmedling och inom konsultförmedling (en bransch som ökar stadigt årligen).

Hur kan mellanhänder nyttjas och vilka fallgropar kan myndigheter hamna i. Är det förenligt med lagstiftningen att upphandla och nyttja mellanhänder?

Talare

Ulrika Sjöholm

Upphandlingsjurist, Upphandlingsmyndigheten

Caj Nilsson

Sales Executive/Bid Manager, eWork

Björn Bergström

Senior associate , Ramberg Advokater

Anders Persson

Näringspolitisk chef. Svenska Teknik&Designföretagen

Ann Fryksdahl

Enhetschef, enheten för upphandlingstillsyn på Konkurrensverket