Förenklingsutredningen och upphandlingar under tröskelvärdena

20 februari 2018

Program

Utredningen om vissa förenklade upphandlingsregler har pågått sedan sommaren 2017. Syftet är att utreda och föreslå förenklingar av upphandlingar under tröskelvärdet (19 kap i LOU/LUF). I utredningen ingår även ett mål att minska antalet överprövningar. Hur kommer arbetet med utredningen att genomföras och vad kan en upphandlare förvänta sig av utredningen. När kan de nya bestämmelserna träda i kraft och hur ser vägen fram ut?

Syftet med nätverket är att lyssna på utredarna och få en förståelse för uppdraget som ligger till grund för utredningen. Vidare kommer vi att arbeta i mindre grupper för att föreslå förenklingsförslag som utredarna kan ta med sig i deras arbete. Du har en unik möjlighet att diskutera upphandlingslagstiftningen med personer som sitter med att ta fram nya upphandlingslagarna. Din röst kan göra skillnad på ritkigt!

Talare

Anna Ulfsdotter Forssell

Advokat och regeringens särskilda utredare

Henrik Grönberg

Sekreterare på finansdepartementet

Jonatan Wahlberg

Sekreterare på finansdepartementet